Ürünlerimiz

Ampul Formları

**DİAPAM 10 MG 10 AMPUL
**EFEDRİN 0,05 G BIOSEL 1 MLX100 AMPUL
**MORFİN HIDROKLORUR 0,01 GR/1 ML  1MLx10 AMPUL
**SEDEVER 15 MG/3 ML IM/IV  5 AMPUL
**SEDEVER 5 MG/5 ML IM/IV 5 AMPUL
**SEDEVER 50 MG/10 ML IM/IV  5 AMPUL
**TRAMOSEL 100 MG/2 ML IV/IM/SC 5 AMPUL
**PETİSEL 100MG 2ML * 5 AMP
ADRENALİN  1 MG 10 AMPUL
ADRENALİN  1/2 MG 10 AMPUL
ADRENALİN  1/4 MG 10 AMPUL
AMİKAVER  100 MG 2ML X 1 AMPUL
AMİKAVER  500 MG 2ML X 1 AMPUL
ARİTMAL   %2  100 MG 5 ML 5 AMPUL
ARİTMAL %10  500 MG 5 ML 3 AMPUL
ATROPİN BIOSEL  1 MG      10 AMPUL
ATROPİN BIOSEL  1/2 MG   10 AMPUL
ATROPİN BIOSEL  1/4 MG 10 AMPUL
BEHEPTAL 2 ML  5 AMPUL
BENİSON  20 MG  2 ML 5 AMPUL
DEKSAMET 8 MG 2 ML 1 AMPUL
GENTHAVER 80 MG  2ML X 1 AMPUL
GENTHAVER 160 MG  2ML X 1 AMPUL
KLİNDAVER  600 MG 1 AMPUL
LİNKOSOL 600 MG 1 AMPUL
MAGNEZYUM SULFAT %15 10 ML 10 AMPUL
MOLAR SODYUM BIKAR. 10 ML 10 AMPUL
İZOTONİK SODYUM KLORUR  10 ML  10 AMPUL
NOVOPYRINE  1 GR/2 ML 10 AMPUL
POTAS.KL %7.5   10 ML 10 AMPUL
POTAS.KL %22.5 10 ML 10 AMPUL
TRİAVER 1 ML 1 AMPUL
RANİVER  50 MG/2 ML 10 AMPUL
JETOSEL 2 ML 20 AMPUL
FİLİNSEL 24MG/ML 10 ML X 3 AMPUL
UREVER  20 MG 5 AMPUL
DİKLOJIK 75 MG 3 ML 4 AMPUL
DİKLOJIK 75 MG 3 ML 10 AMPUL
UTESEL 0,2 MG 1 ML 3 AMPUL
PRİMSEL 10 MG/2 ML 5 AMPUL
Vİ-PLEX B12 1000 MCG 1 MLX5 AMPUL
CORDALİN 150 MG 3 ML X 6 AMPUL
NACOSEL 300MG/3ML COZELTI ICEREN 10 AMPUL
NOOTROVER 1G/5 ML  12 AMPUL
SELOPARİN 25.000 IU/5 ML  1 FLAKON
HİPNODEX 200 MCG/ 2 ML IV 5 FLAKON
SELADRENALİN 4 MG/4 ML IV 10 AMPUL
BUSACAİN %0,5 SPINAL HEAVY 5 AMPUL
CALCİOSEL %10  AMPUL 5 AMPUL
DOBUTHAVER 250 MG / 20 ML I.V. 10 AMPUL
DOPASEL 200 MG/5ML IV  5  AMPUL
E.S. ENEMA TIBBI LAKSATIF 135 ML LAVMAN
E.S. ENEMA TIBBI LAKSATIF 210 ML LAVMAN
E.S. ENEMA TIBBI LAKSATIF 67,5 ML LAVMAN
ETOVER 1 G/2 ML IM 1 AMPUL
FERROSEL  100 MG/5 ML IV 5 AMPUL
KARDİYOMIL 10 MG/ 10 ML IV  1 AMPUL
DOBUTHAVER 1000MCG/ML STERIL IV 250 ML
DOBUTHAVER 2000MCG/ML STERIL IV 250 ML
DOBUTHAVER 4000MCG/ML STERIL IV 250 ML
MULTI. ERMOLOC PREMIKS 10 MG/ML I.V 250 ML
MULTIFLEX LEVOFLEX 500 MG/100 ML TORBA İNF
MULTIFLEX LİNEZOSEL 2MG/ML I.V. 300 ML İNF
MULTIFLEX MOXİFLEX 400 MG/250 ML IV INF.
OSETRON 4 MG/2 ML IM/IV  1 AMPUL
OSETRON 8 MG/4 ML IM/IV  1 AMPUL
PARİCAVER 10 MCG/2 ML IV 5 AMPUL
PARİCAVER 5 MCG/1 ML IV  5 AMPUL
PEDİAVER 10 MG/2 ML AMPUL 4 AMPUL
SELFLEKS CİPRASEL 200 MG/100 ML IV 100 ML
SELFLEKS CİPRASEL 400 MG/200 ML IV  200 ML
SELFLEKS FLUKOSEL 100 MG/50 ML I.V. 50 ML
SELFLEKS FLUKOSEL 200 MG/100 ML I.V. 100 ML
SELFLEKS KARDIYOSOL KARDIYAK PERF.1000 ML
REVAFEN 50 MG/ 2 ML IM/IV  6 AMPUL
SELOVİTA-C  500 MG/5 ML IM/IV/SC  5 AMPUL
SELOVİTA-D3 300000 IU/ML IM/ORAL 1 AMPUL
SELOVİTA-D3 ORAL DAMLA 50.000 İÜ/15ml
METLOC 5MG 5ML * 1 AMPUL
DOBUTASEL 250MG/20ML IV KONSANTRE INFUZYON COZELTISI1 FLAKON
ETOVER 100 MG/ML 50 ML SPREY
PAROKAN 10 MG/ML 100 ML 12 FLAKON
PALSEL 250 MCG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 FLAKON
CALCITRON 1MCG/ML IV ENJ. COZELTI ICEREN AMPUL(25)
CALCITRON 2MCG/ML IV ENJ. COZELTI ICEREN AMPUL(25)
ULTRAVER D-S 2 ML*20 AMP
ULTRAVER D-S FORTE 2 ML*20 AMP
TRANEXEL %10 A/H IV/IM ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL)
TRANEXEL %5 A/H IV/IM ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL)
AGRASEL 12,5 MG/50 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN FLAKON
MULTIFLEX TIROSEL 50 MCG/ML  IV INF. ICIN COZELTI 1 TORBA
METARZU 4 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON

ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTER MİSİNİZ?